Kif taffronta li stress

 

Wahda mil-iktar sessjonijiet interessanti li qatt organizzaw l-Maltese Welfare (NSW) kienet meta, bhala mistieden kien hemn il-psikologu Anthony Sciberras li tkellem dwar l-istrett, kemm dak fiziku u kemm mentali suggett li jolqot lil kulhadd. Spjega sewwa kif l-ahjar li naffrontaw dawn t-tensjonijiet u rnexxilu wkoll jistimola u jdahhal lil dawk prezenti li mlew is-sala fid-diskussjoni.

Il-psikologu Sciberras twieled l-Awstralja minn geneturi Maltin.  Missieru kien jilghab il-futball mal-Hamrun Spartans.

Din kienet wahda mis-sensila ta’ lejliet ta’ Informazzjoni li jorganizzaw l-Maltese Welfare (NSW) li ghalihom dejjem ikun hemm sala mimlija

Coping with Stress 005 Coping with Stress 013 Coping with Stress 004

Coping with Stress 22nd Oct 2014 004    Nathalie Gatt tipprezenta rigal lill-psikolugu Anthony Sciberras.

Coping with Stress 003    Fl-istess lejla Marie Louise Musacat mill-Fiducian Financial Services ipprezentat kontribuzzjoni siwja f’forma ta’ sponsorship biex dawn il-lejliet ta’ nformazzjoni jkomplu jsiru fuq bazi regulari.  Fir-ritratt jidher il-President, Lawrence Dimech jircievi c-cekk minn ghand Marie-Louis Muscat.

Loading