Month: November 2014

  • Quiet Achievers 2015

      Moghtija gharfien annwali fil-qasam tal-volontarjat F’dan ir-ritratt jidhru dawk li gew onorati (qed izommu c-certifikati) flimkien mal-mistednin specjali f’ritratt ta’ tifkira ghall-okazzjoni tal-Quiet Achievers Night of Recognition 2015 li sart fl-Annunciation Hall – St Dominic’s Blacktown f’Seniors’ Week ta’ NSW Fuq quddiem mix-xellug: Sister Giorgina Sultana, Joe Vella, Catherine Vella, Charles Scicluna, Christine Sapienza,…