Galleries

 • Quiet Achievers Night of Recognition 2018

                Qalulhom grazzi f’lejla suċċess Kull sena fis-sala ferm addattat, f’St Dominic Home for the Elderly fi Blacktown NSW issir il-Quiet Achiever – Night of Recognition organiżżat mill Maltese Welfare (NSW) Inc. fejn għadd ta’ Maltin jigu mgħotija għarfien xieraq minħabba x-xogħol tagħhom fil-qasam tal-volontarjat kemm jekk dan ikun…

 • Quiet Achievers 2015

    Moghtija gharfien annwali fil-qasam tal-volontarjat F’dan ir-ritratt jidhru dawk li gew onorati (qed izommu c-certifikati) flimkien mal-mistednin specjali f’ritratt ta’ tifkira ghall-okazzjoni tal-Quiet Achievers Night of Recognition 2015 li sart fl-Annunciation Hall – St Dominic’s Blacktown f’Seniors’ Week ta’ NSW Fuq quddiem mix-xellug: Sister Giorgina Sultana, Joe Vella, Catherine Vella, Charles Scicluna, Christine Sapienza,…

 • Kif taffronta li stress

    Wahda mil-iktar sessjonijiet interessanti li qatt organizzaw l-Maltese Welfare (NSW) kienet meta, bhala mistieden kien hemn il-psikologu Anthony Sciberras li tkellem dwar l-istrett, kemm dak fiziku u kemm mentali suggett li jolqot lil kulhadd. Spjega sewwa kif l-ahjar li naffrontaw dawn t-tensjonijiet u rnexxilu wkoll jistimola u jdahhal lil dawk prezenti li mlew is-sala…

 • Quiet Achievers 2014

  On Wednesday, 19th March, the Maltese Welfare (NSW) Incorporated held its annual Quiet Achievers – Night of Recognition, as part of Seniors Week NSW. In front of a full hall at the auditorium of the Annunciation Hall at St Dominic’s Hostel, Blacktown NSW, fourteen  Maltese individuals were awarded a Certificate of Recognition for the volunteering…