Kif taffronta li stress Sept 2014

Wahda mil-iktar sessjonijiet interessanti li qatt organizzaw l-Maltese Welfare (NSW) kienet meta, bhala mistieden kien hemn il-psikologu Anthony Sciberras li tkellem dwar l-istrett, kemm dak fiziku u kemm mentali suggett li jolqot lil kulhadd. Spjega sewwa kif l-ahjar li naffrontaw dawn t-tensjonijiet u rnexxilu wkoll jistimola u jdahhal lil dawk prezenti li mlew is-sala fid-diskussjoni.

Il-psikologu Sciberras twieled l-Awstralja minn geneturi Maltin.  Missieru kien jilghab il-futball mal-Hamrun Spartans.

Din kienet wahda mis-sensila ta’ lejliet ta’ Informazzjoni li jorganizzaw l-Maltese Welfare (NSW) li ghalihom dejjem ikun hemm sala mimlija

Coping with Stress 005
Coping with Stress 013
Coping with Stress 22nd Oct 2014 004
Nathalie Gatt tipprezenta rigal lill-psikolugu Anthony Sciberras.
Coping with Stress 003
Fl-istess lejla Marie Louise Musacat mill-Fiducian Financial Services ipprezentat kontribuzzjoni siwja f’forma ta’ sponsorship biex dawn il-lejliet ta’ nformazzjoni jkomplu jsiru fuq bazi regulari.  Fir-ritratt jidher il-President, Lawrence Dimech jircievi c-cekk minn ghand Marie-Louis Muscat.

   

Loading