The Voice of the Maltese

Important information for all

Be better informed. Prepare for your future Another information session

                        Wednesday, 15thAugust 2018

La Valette Social Centre 175 Walters Road Blacktown NSW at 7.30 pm (after the mass at the Chapel)

                                       Subject:

Highlight of the Federal Budget 2018: Downsizing your Home: Is this the right move for you? Guest speaker

                         Ms Marie-Louise Muscat

Fiducian Financial Services. Tel: 9231 2133 Free entrance.

Organised by Maltese Welfare (NSW) Inc

 

Quiet Achievers Night of Recognition 2018

This gallery contains 1 photo.

Mr. Lawrence Dimech. Opening Speech

Nathalie Gatt MC

Frances Montesin

Ludwig Galea. Musical Interlude

Part of the audience

Part of the audience

Special Award of Appreciation to Dominican Sisters of Malta in NSW

Special Award to Doris Grima For Contribution to the Maltese Welfare NSW

 

 

 

 

 

 

 

Qalulhom grazzi f’lejla suċċess

Kull sena fis-sala ferm addattat, f’St Dominic Home for the Elderly fi Blacktown NSW issir il-Quiet Achiever – Night of Recognition organiżżat mill Maltese Welfare (NSW) Inc. fejn għadd ta’ Maltin jigu mgħotija għarfien xieraq minħabba x-xogħol tagħhom fil-qasam tal-volontarjat kemm jekk dan ikun mal-Maltin bħalhom u anke wkoll mal-komunita’ ġenerali.

Dis-sena kienet it-18 –il darba. Kien hemm sala mimlija li attendiet għall serata tassew speċjali u organizzata b’dinjita li tixraq għal min jaħdem b’sinċerita’ fil-qasam tal-volontarjat.

Gew magħrufa għaxar persuni ndiwidwali u koppja. Saru ukoll żewg għotjiet speċjali waħda lil Doris Grima li wara ħafna snin fil-kumitat ta’ The Maltese Welfare (NSW) se tmur lura Malta kif ukoll lis-sorijiet Dumnikani li dis-sena għalqu 30 sena fil-ħidma tagħhom fost ix-xjuh fil-komunita’.

Lawrence Dimech, il-President ta’ The Maltese Welfare (NSW) fakkar li din l-għaqda daħlet fil-41 sena tal-ħidma tagħha u għadha sal-lum toffri s-servizzi tagħha għalkemm ħafna mill-ħtegijiet illum inbidlu. Hu rringrazzja lil dawk li ta’ kull sena jieħdu l-inizjattiva li jinnominaw persuni li jixirqilhom għarfien.

Wiehed minn dawk li rcieva għarfien kien Sam Camilleri li tkellem ma’ The Voice of the Maltese fejn qalilna kemm kien kuntenti b’dak li gie organiżżat. Ħassu kburi bhala Malti għax kienet ċeremonja li zammet id-dinjita’ f’kull aspett, lejla professjonali.

Fis-sessjoni mużikali li saret tant mistennija għax dejjem tattira l-aħjar talent kien hemm il-magħruf tenur Belti, Ludwig Galea li kien għadu kemm wasal minn Malta f’dak il-jum stess. Huwa kanta b’kapaċita kbira u gie milqugħ b’standing ovation.

Il-preżentazzjonijiet taċ-ċertifikati saru mis-sinjura Marie Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services waqt li d-diskors tal-għeluq sar minn Mark Caruana wieħed mill-fundaturi ta’ Maltese Welfare. Marlene Dimech ipprezentat bukkett fjuri lil Sister Giorgina bħala ringrazzjament tal-ko-operazzjoni li joffru s-sorijiet Duminikani f’din il-lejla memorabbli.

L-MC kienet Nathalie Gatt li mexxiet il-programm tajjeb ħafna waqt li Frances Montesin. Joe Borg, Rita Kassas u Lawrence Gatt kellhom ukoll partijiet important biex din il-lejla tkun suċċess.

Ritratti: Rita Kassas

Marie Louis Muscat Presenting Award to: Carmen Barbara

 

 

 

 

 

Lina Magro

Carol Vella

Cynthia Villar

Jimmy & Katie Zammit

Grace Camilleri

Sam Camilleri

Agnes Caruana

Marthese Caruana

Mary Fabri

Charles Galea

Your Invitation.

MW Flyer 2018 – A4 single

Remembrance Day

 Remembering the fallen  

           Least we forget

Seminar: Passport, Citizenship, Visa

The Maltese Welfare NSW organised a community seminar, Wednesday 4th October 2017 at the San George Preca Hall at O,L,Q,O,P  Parish Church Greystanes. Main speaker was Rita  O’Dwyer from the office of the Consulate General of Sydney.This seminar was well attended.

Cittadanza, Visa u Passaporti

Dan huwa xi tema importanti tal-Kommunita Maltija.
Kun_ informatt, sabiex inti tkun tista t’ghen membri tal-familja.

Happy Father’s Day

Maltese Welfare wish all dad’s

Happy Father’s Day 

Laqgħa importanti oħra fi Greystanes

Saret laggha importanti fis-sala tal-knisja ta’ OLQOP ta’Greystanes meta i-Grupp tal-Anzjani tal-lokalita
ingħaqdu mal-Maltese Welfare ħalli jisimgħu lil Marie Louise Muscat, il-financial adviser tal-Fiducian Financial
Services tispjega l-aħħar tibdil li sar filpensjonijiet u s-superannuation.Dawn il-laqgħat dejjem jiġbdu lejhom
attendenzi kbar għax jolqtu fil-laħam il-
ħaj ta’ kull pensjonat. Għalkemm is-suġ-
ġett hu xi ftit ikkumplikat iżda s-sinjura
Muscat taf tispjega sewwa u titkellem
ma’ dawk li jattendu bil-Malti.
Il-grupp ta’ Greystanes jiltqa’ kull tieni
Tnejn tax-xahar fis-sala San Gorg Preca
bejn l-10 a.m. u nofsinhar. Għal aktar
tagħrif ċempel 0414 863 123.

Quiet Achievers Award 2017

On Wednesday, 8th March, the Maltese Welfare (NSW) Incorporated held its annual Quiet Achievers – Night of Recognition, as part of Seniors Week NSW. In front of a full hall at the auditorium of the Annunciation Hall at St Dominic’s Home for the Elderly, Blacktown NSW, Twelve  Maltese individuals were awarded a Certificate of Recognition for the volunteering work they perform, and have been performing, right through the years. The help they provide, gratis, is not done exclusively among the Maltese community only, but spread among all the community. Proceedings began on the stroke of 7.30 pm with the MC Nathalie Gatt welcoming everyone and then proceeded to ask everyone to be upstanding for the Advance Australia Fair and l-Innu Malti. Maltese Welfare’s President, Lawrence Dimech was next to take the podium to welcome the distinguished guests and the awardees for the special evening. This year for the first time two special awards were  given to  John Beal and Maltese Elderly Thanksgiving Day Group. He reminded everyone of the importance of volunteering and encouraged the younger generation to continue the sterling work, that the persons who are being given recognition on the evening, have done by contributing their share to society in helping others less fortunate. Entertainer Grace Camilleri  kept the audience spellbound with her rendition of various beautiful Maltese and English melodies. Doris Grima,and Frances Montesin in English and in Maltese respectively, introduced the persons being given recognition to the audience and asked them to come on stage to receive their certificates from Julia Finn MP. Marlene Dimech presented Sr Georgina with a bouquet of flowers as token of appreciation for the help the Maltese Welfare receives each year during the organising of the QA event. Also attending for this prestigious event were hon Alan Cadman MP, Marie Louise Muscat from Fiducian Financial Service, and the President of the Maltese Community Council of NSW, together with many representatives of Maltese organisations in NSW. The President of the Maltese Welfare ( NSW) Inc. Mr Lawrence Dimech OAM MOM JP  ended the proceedings on the podium with a speech where he praised the Maltese Welfare for the work that it does for the benefit of the Maltese community and also thanked the recipients of the award for the good work they perform throughout the year. The evening concluded with light refreshment where everyone intermingled. Photos of the event.This is the 17th year that the Maltese Welfare (NSW) Inc. had organised this event.

It highlights the quiet achievement of a number of Maltese within our community in NSW

Congratulations to all recipients