Emanuel Camilleri

Mothers day

Information just for you. Scams on social media

FREE Personal Budgeting and First Home Buyers Seminar

Happy Easter to all our Followers

We wish you a blessed and holy Easter

The Joys & Challenges of Grand Parenting.

Happy Australia Day

R U OK!

This is a reminder that my place is a safe zone. Coffee machine can be on in minutes, cup of tea at the ready too – or if you prefer something a little stronger, that can also be arranged. I will always be available to you. Text me, ring me, anything. I will be there. I can be a shoulder to cry on, or an ear to listen as there is nothing worse than being alone and depressed xxx

It really is ok, to not be ok. ❤️ always
If you are experiencing depression, talk to a friend

Maltese Welfare NSW Awarded cultural award 2018

Mr Charles Mifsud President of the Maltese Cultural Association NSW

Presenting the Cultural award 2018 to Maltese Welfare of NSW

president Mr. Lawrece Dimech

Important information for all

Be better informed. Prepare for your future Another information session

                        Wednesday, 15thAugust 2018

La Valette Social Centre 175 Walters Road Blacktown NSW at 7.30 pm (after the mass at the Chapel)

                                       Subject:

Highlight of the Federal Budget 2018: Downsizing your Home: Is this the right move for you? Guest speaker

                         Ms Marie-Louise Muscat

Fiducian Financial Services. Tel: 9231 2133 Free entrance.

Organised by Maltese Welfare (NSW) Inc                                   

Quiet Achievers Night of Recognition 2018

This gallery contains 1 photo.

Mr. Lawrence Dimech. Opening Speech

Nathalie Gatt MC

Frances Montesin

Ludwig Galea. Musical Interlude

Part of the audience

Part of the audience

Special Award of Appreciation to Dominican Sisters of Malta in NSW

Special Award to Doris Grima For Contribution to the Maltese Welfare NSW

 

 

 

 

 

 

 

Qalulhom grazzi f’lejla suċċess

Kull sena fis-sala ferm addattat, f’St Dominic Home for the Elderly fi Blacktown NSW issir il-Quiet Achiever – Night of Recognition organiżżat mill Maltese Welfare (NSW) Inc. fejn għadd ta’ Maltin jigu mgħotija għarfien xieraq minħabba x-xogħol tagħhom fil-qasam tal-volontarjat kemm jekk dan ikun mal-Maltin bħalhom u anke wkoll mal-komunita’ ġenerali.

Dis-sena kienet it-18 –il darba. Kien hemm sala mimlija li attendiet għall serata tassew speċjali u organizzata b’dinjita li tixraq għal min jaħdem b’sinċerita’ fil-qasam tal-volontarjat.

Gew magħrufa għaxar persuni ndiwidwali u koppja. Saru ukoll żewg għotjiet speċjali waħda lil Doris Grima li wara ħafna snin fil-kumitat ta’ The Maltese Welfare (NSW) se tmur lura Malta kif ukoll lis-sorijiet Dumnikani li dis-sena għalqu 30 sena fil-ħidma tagħhom fost ix-xjuh fil-komunita’.

Lawrence Dimech, il-President ta’ The Maltese Welfare (NSW) fakkar li din l-għaqda daħlet fil-41 sena tal-ħidma tagħha u għadha sal-lum toffri s-servizzi tagħha għalkemm ħafna mill-ħtegijiet illum inbidlu. Hu rringrazzja lil dawk li ta’ kull sena jieħdu l-inizjattiva li jinnominaw persuni li jixirqilhom għarfien.

Wiehed minn dawk li rcieva għarfien kien Sam Camilleri li tkellem ma’ The Voice of the Maltese fejn qalilna kemm kien kuntenti b’dak li gie organiżżat. Ħassu kburi bhala Malti għax kienet ċeremonja li zammet id-dinjita’ f’kull aspett, lejla professjonali.

Fis-sessjoni mużikali li saret tant mistennija għax dejjem tattira l-aħjar talent kien hemm il-magħruf tenur Belti, Ludwig Galea li kien għadu kemm wasal minn Malta f’dak il-jum stess. Huwa kanta b’kapaċita kbira u gie milqugħ b’standing ovation.

Il-preżentazzjonijiet taċ-ċertifikati saru mis-sinjura Marie Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services waqt li d-diskors tal-għeluq sar minn Mark Caruana wieħed mill-fundaturi ta’ Maltese Welfare. Marlene Dimech ipprezentat bukkett fjuri lil Sister Giorgina bħala ringrazzjament tal-ko-operazzjoni li joffru s-sorijiet Duminikani f’din il-lejla memorabbli.

L-MC kienet Nathalie Gatt li mexxiet il-programm tajjeb ħafna waqt li Frances Montesin. Joe Borg, Rita Kassas u Lawrence Gatt kellhom ukoll partijiet important biex din il-lejla tkun suċċess.

Ritratti: Rita Kassas

Marie Louis Muscat Presenting Award to: Carmen Barbara

 

 

 

 

 

Lina Magro

Carol Vella

Cynthia Villar

Jimmy & Katie Zammit

Grace Camilleri

Sam Camilleri

Agnes Caruana

Marthese Caruana

Mary Fabri

Charles Galea