Quiet Achievers 2015

 

Moghtija gharfien annwali fil-qasam tal-volontarjat

AQ1

F’dan ir-ritratt jidhru dawk li gew onorati (qed izommu c-certifikati) flimkien mal-mistednin specjali f’ritratt ta’ tifkira ghall-okazzjoni tal-Quiet Achievers Night of Recognition 2015 li sart fl-Annunciation Hall – St Dominic’s Blacktown f’Seniors’ Week ta’ NSW
Fuq quddiem mix-xellug: Sister Giorgina Sultana, Joe Vella, Catherine Vella, Charles Scicluna, Christine Sapienza, Doris Meilak.
Fit-tieni ringila bil-wieqfa: Charles Zarb, Lycia Manche’, Josephine Grima, Antonia Fenech, Emanuel Debono, Ronnie Borg, Frank u Marlne Baldacchino, Marie Louis Muscat.
Fit-tielet ringila: Clr Greg Cummings, Clr Lisa Lane, John Robertson MP, Martin Todorovitch,  Lawrence Dimech
Fuq nett:  Prof Stephen Gatt, Andrew Rohan MP u Emanuel Camilleri.

QA3QA4QA2

Issir kull sena, izda l-organizzaturi dejjem isibu metodu kif dan l-avveniment jigi pprezentat b’mod professjonali u differenti.

Quddiem sala ppakkjata bin-nies, il-Maltese Welfare (NSW) ipprezentaw il-Quiet Achievers – Night of Recognition li dis-sena kienet il-15-il darba. 13-il persuna ta’ nisel Malti gew onorati ghax-xoghol li wettqu fil-qasam tal-voluntarjat fl-isferi differenti tal-komunita’ generali.

Dan huwa wiehed mill-avveniment li jsiru waqt NSW Seniors’ Week li dis-sena kellha bhal tema taghha “Be Inspired”.  Certament dawk li rcevew c-certifikat tal-gharfien bix-xoghol u l-ezempju taghha jispiraw lil dawk ta’ madwarhom.

Kif qal sewwa l-President tal-Maltese Welfare (NSW), Lawrence Dimech “is-sodisfazzjoni ta’ min jaghmel xoghol voluntarju ma jigix mill-flus jew mis-successi persunali, izda mill-fatt li dawn qeghdin jikkontribwixxu biex titjieb il-kalita’ tal-hajja tan-nies.  Dan hu l-akbar valur tax-xoghol voluntarju”.

Dawk li hadu l-unuri kienu: Frank u Marlene Baldacchino minn Pemulwuy, Ronnie Borg minn Old Toongabbie, Emanuel Debono minn Gwandalan,  Antonia Fenech minn Umina Beach, Josephine Grima minn Horsley Park, Lycia Manche minn Fairfield Heights, Doris Meilak minn Greystanes,  Christine Sapienza minn Moorbank, Charles Scicluna minn Gorokan, Catherine Vella minn  Russell Lea, Joe Vella minn Blacktown u Charles Zarb minn Greystanes

Ghal din il-lejla li saret fl-Annunciation Hall tad-Dar tal-Anzjani San Duminku fi Blacktown attendew, barra r-resident tad-dar, Sister Giorgina Sultana u s-sorijiet l-ohra, ic-cerman tal-board tad-diretturi, l-Assoc:Prof Stephen Gatt, ic-CEO l-gdid Martin Todorovitch kif ukoll l-Membri tal-Parlament Statali, John Robertson (Blacktown) u Andrew Rohan (Smithfield), is-Sindku ta’ Holroyd Greg Cummings u s-sinjura tieghu, il-Kunsilliera Lisa Lake u Marie Louis Muscat mill-Fiducian Financial Services li sponserjaw din il-lejla u zewgha Frank.

Bhala sezzjoni muzikali kien hemm il-popolari Joe Apap li tassew ferrah u nissel nostalgija bl-ghazla muzikali tieghu.

Il-prezentazzjoni tac-certifikati saru miin John Robertson MP u Andrew Rohan MP waqt li dan tal-ahhar ghamel ukoll id-diskors tal-gheluq.  Frances Montesin u Doris Grima kienu l-qarreja waqt li Nathalie Gatt kienet l-MC. Lawrence Gatt kien il-ko-ordinatur tal-lejla.  Il-Maltese Welfare haqqhom prosit ta’ prezentazzjoni ohra li ghamlitina l-unur.

QA5

Dan hu r-ritratt tal-kumitat 2015 tal-Maltese Welfare (NSW) Inc.
Quddiem mix-xellug. Frances Montesin, Rita Kassas, Marlene u Lawrence Dimech, Doris Grima, Nathalie Gatt, Maria DeCarlo.
Fuq: Mix-xellug Charles Micallef, Lino Vella, Lawrence Gatt, Mark Caruana, Emanuel Camilleri.

DSCN2910 DSCN2911DSCN2907DSCN2905DSCN2917DSCN2915DSCN2923DSCN2925 DSCN2926DSCN2930DSCN2932DSCN2933DSCN2935QA4QA3DSCN2959DSCN2981DSCN2993DSCN3045 DSCN2948DSCN3021DSCN3022DSCN3024DSCN3038 DSCN3040 Photographs by: Rita Kassas

Another successful Quiet Archivers Award Night of Recognition 2015

Thank you to all participants and Committee.

 

 

Loading